CREATIEF DENKEN MOET JE DOEN!

Er zijn verschillende situaties waarin nieuwe ideeën welkom zijn: er is behoefte aan een gezamenlijke missie, een visie, een strategie of nieuwe kansen. Er kan ook sprake zijn van een probleem of vraagstuk waarvoor antwoorden of oplossingen worden gezocht: “Hoe kunnen we …..”

Besparing van tijd en geld!

In al deze situaties is de toepassing van creatieve denktechnieken onder professionele begeleiding een uitstekende aanpak om in korte tijd veel originele ideeën te genereren. Zo’n aanpak kan veel slepende vergaderingen vervangen en scheelt dus tijd en geld. Vooral ook door de inzet van een facilitator.

De beste resultaten met iemand van buiten

Een voorbereidend gesprek vormt de basis waarop de facilitator een effectief programma maakt voor één of meer dagdelen. De facilitator leidt de brainstormbijeenkomst, geeft structuur aan het groepsproces, past werkvormen en interventietechnieken toe en bereikt zo meer met minder discussie. Hij let daarbij op een evenwichtige inbreng van alle deelnemers en zorgt voor draagvlak voor de uitkomst.

De facilitator creëert ook een veilige omgeving. Die is bijvoorbeeld nodig als de deelnemers elkaar nog niet kennen. De facilitator werkt aan het opbouwen van een sfeer, inspireert en probeert zodanig uit te dagen dat deelnemers ongemerkt buiten hun comfortzone raken en de mooiste ideeën inbrengen…… Hij komt als buitenstaander met nieuwe, frisse invalshoeken en vragen.

Omdat iemand van buiten objectief en neutraal is, wordt hij gemakkelijker geaccepteerd dan iemand uit eigen kring.

Taakverlichting voor de leidinggevende

Omdat de externe facilitator het groepsproces leidt, kan de leidinggevende (bijvoorbeeld de reguliere voorzitter, teamleider of afdelingshoofd) ook zelf inhoudelijk aan discussies deelnemen! De facilitator haalt u er wel bij als er beslissingen moeten worden genomen.

Ook worden allerlei logistieke zaken uit handen genomen. Bijvoorbeeld het regelen en klaarzetten van materialen (papier, stiften, flipover) en hulpmiddelen, afhankelijk van de in te zetten werkvormen.

Hoe werkt “creatief denken” in de praktijk?

Een goede brainstorm kent tenminste twee fasen: ideeën bedenken en ideeën beoordelen. In de eerste fase stellen de deelnemers hun oordeel uit, in de tweede fase gaat het juist wel om het selecteren, rangschikken en beoordelen van kansrijke ideeën.
In de praktijk wordt gewerkt met een denkteam van ca. 12 personen dat in overleg wordt samengesteld en bijvoorbeeld bestaat uit generalisten, specialisten, mensen uit diverse disciplines, aangevuld met enkele “wilde ganzen”.

Kennismaken

Aanmelden voor samenwerking kan via de contactpagina.