Ideeën bedenken

IdeeSupport is gespecialiseerd in brainstormtechniek. We helpen je in korte tijd veel originele ideeën te bedenken, waarmee je vraagstukken oplost of bouwstenen voor een plan verzamelt.

Plannen maken

Met ideeën en kennis als grondstof werken we aan een plan of project. IdeeSupport helpt je als procesbegeleider en/of redacteur en doet dat creatief én gestructureerd tegelijk.

Mensen mobiliseren

Vaak heb je anderen nodig om om je plan waar te maken. Die anderen moeten dus enthousiast worden gemaakt. IdeeSupport ondersteunt, bijvoorbeeld als onafhankelijk samenroeper, tijdelijk secretaris, organisator of gespreksleider.

Kennis overdragen

Door middel van workshops, trainingen en lezingen deelt IdeeSupport kennis en inzichten. Bijvoorbeeld om je te helpen je organisatie nóg creatiever te maken.

Perspectief

Perspectief perspectief    PerspectiefPerspectief Perspectief