Creatief denken

IdeeSupport staat voor “systematische creativiteit”. In een 1 op 1 gesprek of in een groep stelt IdeeSupport ontdekkende vragen en zet brainstormtechnieken in om veel originele ideeën wakker te maken, bouwstenen voor een plan te ontwikkelen of vraagstukken op te lossen. Met kans op een doorbraak. ontwikkelwerk

Heldere taal

IdeeSupport is sterk in het onder woorden brengen en vormgeven van gedachten, ideeën en plannen, zowel mondeling als op papier. IdeeSupport maakt het gemakkelijker om met opdrachtgevers, beslissers of klanten over plannen te praten en ze enthousiast te maken!

Minder en leuker vergaderen

IdeeSupport ontwerpt efficiënte ontwikkelprocessen en treedt op als onafhankelijk gespreksleider. De opdrachtgever heeft ondertussen de handen vrij om mee te doen op een prettige en effectieve manier, maar blijft wel de finale keuzes maken.

Opleiden en trainen

IdeeSupport deelt haar kennis van slimmer werken in elke gewenste vorm en tijdsbestek voor groepen van klein tot groot.

 

Inspiratie

Ontwikkelwerk

Ontwikkelwerk ontwikkelwerk OntwikkelwerkOntwikkelwerk Ontwikkelwerk