Ideeën Wakker maken

IdeeSupport stelt ontdekkende vragen en zet brainstormtechnieken in om veel originele ideeën wakker te maken, bouwstenen voor een plan te ontwikkelen of vraagstukken op te lossen. Met kans op een doorbraak. ontwikkelwerk

Creatieve Planvorming

IdeeSupport ontwerpt en begeleidt efficiënte ontwikkelprocessen en is sterk in het helder onder woorden laten brengen en vormgeven van gedachten en ideeën en die vast te leggen in toegankelijke, gestructureerde (plan)vormen.

Effectieve Communicatie

IdeeSupport munt uit in vormgeving van creatieve en zakelijke communicatie en treedt op verzoek op als onafhankelijk samenroeper en gespreksleider. IdeeSupport plaveit de weg om met opdrachtgevers, beslissers of klanten over plannen te praten en ze enthousiast te maken.

Slimmer werken

IdeeSupport deelt haar kennis van slimmer werken (zie blog) in de gewenste vorm en tijdsbestek voor groepen van klein tot groot.

 

 Tools

Ontwikkelwerk

Ontwikkelwerk ontwikkelwerk OntwikkelwerkOntwikkelwerk Ontwikkelwerk