Creatief denken

IdeeSupport is zelf creatief, maar kent ook veel brainstormtechnieken om u en uw mensen te helpen veel originele ideeën te bedenken, bouwstenen voor een plan te ontwikkelen of vraagstukken op te lossen. Met kans op een doorbraak. ontwikkelwerk

Onder woorden brengen

IdeeSupport is sterk in het helder verwoorden van ideeën en plannen. Zowel mondeling als op papier. Zo wordt het gemakkelijk om met anderen over uw plannen te praten en anderen enthousiast te maken!

Ontwikkelproces of vergadering begeleiden

Op verzoek ontwerpt en leidt IdeeSupport uw bijeenkomst(en) of ontwikkelproces. U hebt ondertussen de handen vrij om mee te doen op een voor u prettige en effectieve manier. IdeeSupport kan voor u optreden als onafhankelijk gespreksleider, secretaris of als samenroeper van partijen.

Opleiden en trainen

IdeeSupport deelt haar kennis met genoegen in een door u gewenste vorm en tijdsbestek: een workshop of lezing voor groepen van klein tot groot.

Inspiratie

Ontwikkelwerk

Ontwikkelwerk ontwikkelwerk OntwikkelwerkOntwikkelwerk Ontwikkelwerk